نوآوری های Chisa در 2019 AAE

2021-08-06

Chisa Novelties در AAE 2019 که در 27 تا 29 اوت در هنگ کنگ برگزار شد، شرکت کرده است. ما آخرین آیتم ها و تکنیک های خود را نشان داده ایم. و عمیقاً با شرکای صمیمی خود ارتباط برقرار کردیم و همچنین با بسیاری از شرکای تجاری جدید آشنا شدیم. Chisa همیشه با آخرین روند بازار مطابقت خواهد داشت. از همه شما برای حمایت متشکرم و بیایید سال آینده ملاقات کنیم!